Upplevelse av stadens offentliga rum

Denna studie är avslutad och tar tyvärr inte emot flera anmälningar!
I detta experiment bedömer du hur du upplever videoinspelningar av 10 helt vanliga platser i Stockholm utifrån auditiv, visuell respektive audiovisuell information. Bedömningarna görs med hjälp av semantiska skalor.

Experimentet beräknas ta 1 timme och 30 min. Krav för att delta i studien är att du har normal hörsel. Vi testar därför din hörsel före experimentet för att först försäkra oss om att allt är OK. Deltagare belönas med presentkort från Akademibokhandeln om 200 kr.

Experimentet genomförs på Psykologiska institutionen, Stockholms universitet. Studien påbörjas tisdag 9 januari 2018, och pågår till dess att 15 kvinnor och 15 män med normal hörsel har deltagit. Anmäl ditt intresse till Östen Axelsson och meddela när du har möjlighet att delta.

Resultatet av studien kan komma att presenteras i vetenskapliga artiklar eller på vetenskapliga konferenser. Alla resultat kommer att presenteras i sammanställning så att ingen individ kan identifieras.

Observera att det är frivilligt att delta i en vetenskaplig studie, och att du alltid har rätt att avstå eller att avbryta ditt deltagande närhelst du vill utan några negativa konsekvenser. Alla som kommer till experimentet anses ha givit sitt samtycke till att delta.

Denna studie kräver inte etikprövning enligt Lag (2003:460) om etikprövning av forskning som avser människor. Den avser inte utsatta grupper eller känsliga frågor. Det innehåller inte någon metod som syftar till att påverka deltagarna fysiskt eller psykiskt, och det är inte heller förknippat med några risker utöver vardagen. Riskbedömningen omfattar tidsrymden från det att deltagaren lämnar sitt hem till dess att denne återvänder hem från experimentet.

Upplagd: 02/01-18. Senast ändrad: 04/03-18. Ansvarig för studien och informationen på denna sida är Östen Axelsson.