Friska personer sökes till studie med laktatinfusion under styrketräning

Åstrandlaboratoriet vid Gymnastik- och idrottshögskolan (GIH) söker försökspersoner för en studie som undersöker betydelsen av laktat för muskelns anpassning till styrketräning

Följande kriterier krävs för kvalificering till studien:
 Kvinna eller man i åldern 20-40 år
 Tränat styrketräning regelbundet ca 2 ggr/vecka under minst 1 år
 Frisk och skadefri

Studien består ut av två delar
Förförsök: Ett test av maximal benstyrka samt maximal anaerob kapacitet (Wingate) som tar ca 60 min. Två kvalificerade träningspass med styrketräning av benmuskulaturen som tar ca 45 min.

Huvudförsök: Du kommer få delta i två försök som involverar styrketräning av benen med samtida venös infusion av laktat (mjölksyra) eller koksalt (placebo). Under dessa två försök kommer muskelprover (biopsier) samt blodprover att tas. Tidsåtgången beräknas till ca 5h för vartdera tillfället.

Studien kommer att genomföras på Gymnastik- och idrottshögskolan
(T-bana Stadion) inleds i början av hösten 2018 pågår fram tills avslutande.
Vid fullt deltagande utgår ekonomisk ersättning.

För ytterligare information och intresse, kontakta:
Marcus Moberg
Åstrandlaboratoriet, Gymnastik- och idrottshögskolan
marcus.moberg@gih.se
08-120 53 875

Anmäl Dig Här!

Vi söker dig som är...

  • Man eller Kvinna
  • 20-40 år

Studien utförs i...

Stockholm

Kompensation

3000 SEK

Upplagd: 14/12-17. Senast ändrad: 21/09-18. Ansvarig för studien och informationen på denna sida är Marcus Moberg.