Friska män sökes till studie med laktatinfusion under styrketräning

Denna studie är avslutad och tar tyvärr inte emot flera anmälningar!
Åstrandlaboratoriet vid Gymnastik- och idrottshögskolan (GIH) söker försökspersoner för en studie som undersöker betydelsen av laktat för muskelns anpassning till styrketräning

Följande kriterier krävs för kvalificering till studien:
 Man i åldern 20-40 år
 Tränat styrketräning regelbundet ca 2 ggr/vecka under minst 1 år
 Frisk och skadefri
Inga fobier för nålar/blod

Studien består ut av två delar
Förförsök: Ett test av maximal benstyrka samt maximal anaerob kapacitet (Wingate) som tar ca 60 min. Två kvalificerade träningspass med styrketräning av benmuskulaturen som tar ca 45 min.

Huvudförsök: Du kommer få delta i två försök som involverar styrketräning av benen med samtida venös infusion av laktat (mjölksyra) eller koksalt (placebo). Under dessa två försök kommer muskelprover (biopsier) samt blodprover att tas. Tidsåtgången beräknas till ca 5h för vartdera tillfället.

Studien kommer att genomföras på Gymnastik- och idrottshögskolan
(T-bana Stadion) inleds i början av hösten 2018 pågår fram tills avslutande.
Vid fullt deltagande utgår ekonomisk ersättning.

För ytterligare information och intresse, kontakta:
Marcus Moberg
Åstrandlaboratoriet, Gymnastik- och idrottshögskolan
marcus.moberg@gih.se
08-120 53 875

Upplagd: 14/12-17. Senast ändrad: 27/03-19. Ansvarig för studien och informationen på denna sida är Marcus Moberg.