Om StudentKaninen.se

Syftet med Studentkaninen är att skapa en digital mötesplats där forskare och möjliga försökspersoner kan interagera. Tidigare har den största delen av denna kommunikationen skett via papperslappar på diverse anslagstavlor runt om i landet. Med Studentkaninen vill vi ta bort denna flaskhals, göra det lättare för forskare att hitta dom försökspersoner de behöver och samtidigt tillåta människor som vill vara med i studier, t.ex. studenter, tjäna en extra slant.

Studentkaninen startades våren 2010 av tre tidigare studenter från Karolinska Institutet; Poyan Nabati, Dejan Muftic och Marcin Olszewski. Dessa är även de ansvariga utgivarna för innehållet på sidan, om ingen annan information är given.

Kontakta oss

Är du student eller har du en fråga av allmän karaktär?
Då når du oss lättast genom mail-adressen nedan.
Är du forskare, representerar du en officiell institution eller ett företag?
Då når du oss lättast genom mail-adressen nedan.