Välkommen till Studentkaninens sekretesspolicy

När du använder Studentkaninens tjänster anförtror du oss dina uppgifter. I den här sekretesspolicyn förklarar vi vilken data vi samlar in, varför vi samlar in den och vad vi använder den till. Det här är viktigt! Vi hoppas att du vill avsätta lite tid för att läsa igenom policyn noggrant.

Sekretesspolicy

Våra tjänster kan användas till många olika saker – att söka efter och dela information, kommunicera med andra människor eller skapa nytt innehåll. När du delar information med oss, till exempel genom att skapa ett forskar-konto eller anmäla dig till en studie, hjälper det oss att göra våra tjänster ännu bättre. Vi kan visa sökresultat och annonser som är mer relevanta, eller göra det enklare att dela innehåll med andra. Vi vill ge dig full insyn i hur vi använder informationen och hur du kan skydda din integritet när du använder våra tjänster.

Sekretesspolicyn förklarar följande:

Vi har försökt att göra det så enkelt som möjligt. Om du inte känner till begrepp som cookies, IP-adresser, pixeltaggar och webbläsare föreslår vi att du först läser om dessa viktiga termer. Studentkaninen värnar om din integritet. Oavsett om Studentkaninen är nytt för dig eller om du har använt våra tjänster länge bör du bekanta dig med vår sekretesspraxis. Om du har några frågor kan du kontakta oss.

Information som vi samlar in

Genom att samla in information kan vi förbättra våra tjänster för alla användare, till exempel att visa mer relevanta studier.

Vi samlar in information på följande sätt:

Information som vi samlar in när du är inloggad på Studentkaninen kan kopplas till ditt Studentkaninen-konto. När information kopplas till ditt Studentkaninen-konto behandlar vi det som personliga uppgifter. Du hittar mer information om hur du får åtkomst till, hanterar eller raderar information som kopplas till dig eller ditt Studentkaninen-konto i avsnittet Komma åt och uppdatera personuppgifter i den här policyn.

Så här används informationen som vi samlar in

Information som vi samlar in från våra tjänster används för att tillhandahålla, underhålla, skydda och förbättra tjänsterna, för att utveckla nya tjänster och för att skydda Studentkaninen och våra användare. Vi använder också informationen för att ge dig anpassat innehåll, till exempel studier som är mer relevanta för dig.

När du kontaktar Studentkaninen sparar vi dina meddelanden i syfte att lösa eventuella problem som du står inför. Vi kan använda din e-postadress för att informera dig om våra tjänster, till exempel för att berätta om kommande ändringar eller förbättringar.

Informationen som vi samlar in med hjälp av cookies och annan teknik, t.ex. pixeltaggar, används för att förbättra användarupplevelsen och den övergripande kvaliteten på våra tjänster. En av produkterna som vi använder för det ändamålet i våra egna tjänster är Google Analytics. Genom att spara dina språkinställningar kan vi till exempel visa våra tjänster på språket som du använder.

Om vi vill använda information i ett annat syfte än vad som beskrivs i denna sekretesspolicy frågar vi först efter ditt samtycke.

Studentkaninen hanterar personuppgifter på våra servrar i många länder runt om i världen. Dina personuppgifter kan hanteras på en server i ett annat land än det du bor i.

Komma åt och uppdatera personuppgifter

Vi vill att du ska kunna komma åt dina personuppgifter oavsett när du använder våra tjänster. Om uppgifterna är felaktiga vill vi ge dig möjlighet att enkelt uppdatera eller ta bort dem – förutsatt att informationen inte måste sparas av giltiga affärssyften eller av juridiska skäl.

Vi har som mål att hålla våra tjänster i sådant skick att information inte förstörs av misstag eller genom skadliga processer. När du tar bort information i våra tjänster kan det därför ta ett tag innan kopior av den borttagna informationen försvinner från våra aktiva servrar. Dessutom kan informationen finnas kvar i våra säkerhetskopieringssystem.

Du kommer åt eller kan ta bort all din personliga data genom att kontakta oss. På begäran tar vi bort eller anonymiserar all data som kan kopplas till dig.

Information som vi delar

Vi delar inte personuppgifter med företag, organisationer eller personer utanför Studentkaninen förutom i följande situationer:

Vi kan dela uppgifter som inte kan kopplas till en specifik individ offentligt och med våra partner – t.ex. forskare. Vi kan till exempel visa hur många användare som matchar en viss studie.

Om Studentkaninen skulle involveras i en sammanslagning, ett förvärv eller någon annan form av försäljning kommer vi att säkerställa konfidentialiteten för alla personuppgifter och meddela berörda användare innan deras uppgifter överförs eller faller under någon annan sekretesspolicy.

Informationssäkerhet

Vi jobbar hårt för att skydda Studentkaninen och våra användare mot obehörig åtkomst, ändring, yppande eller förstörelse av information som vi förvaltar. Specifika säkerhetsåtgärder:

Sekretesspolicyns tillämplighet

Sekretesspolicyn gäller för alla tjänster som erbjuds av Studentkaninen. Däremot gäller den inte för tjänster med en egen sekretesspolicy som inte införlivar denna Sekretesspolicy.

Vår sekretesspolicy gäller inte tjänster som tillhandahålls av andra företag eller personer, inklusive produkter eller webbplatser som visas på olika sidor, webbplatser som kan innehålla tjänster från Studentkaninen, eller andra webbplatser som vi länkar till från våra tjänster. Vår sekretesspolicy täcker inte informationspolicyer hos andra företag eller organisationer som marknadsför våra tjänster och som kan visa relevanta annonser med hjälp av cookies, pixeltaggar eller andra tekniker.

Efterlevnad och samarbete med tillsynsmyndigheter

Vi granskar regelbundet att vi följer vår sekretesspolicy. När vi får formella skriftliga klagomål kontaktar vi den aktuella användaren och följer upp ärendet. Vi samarbetar med myndigheter, inklusive lokala dataskyddsmyndigheter, för att lösa eventuella klagomål rörande överföring av personuppgifter om saken inte kan lösas direkt med användaren.

Ändringar

Sekretesspolicyn kan komma att ändras från tid till annan. Vi kommer inte att begränsa dina rättigheter enligt denna sekretesspolicy utan ditt uttryckliga samtycke. Vi kommer att lägga upp meddelanden om ändringar i sekretesspolicyn på den här sidan och om ändringarna är betydande kommer vi att tillhandahålla ett mer framträdande meddelande (inklusive e-postmeddelanden om ändringar av sekretesspolicyn för vissa tjänster). Vi kommer även att spara tidigare versioner av denna sekretesspolicy i ett arkiv så att du kan läsa dem.