Hjälp Vetenskapen, Hjälp Dig Själv!

Ha koll på vilka studier som behöver deltagare och få en ersättning för att delta!

Studier Kompensation
Internationell studie om hur information tas emot och uppfattas i k... 30 SEK
Arbetsstatus och alkoholkonsumption - en online enkät 0 SEK
Body & Pain perception 200 SEK
Eating Behaviour in Real Life and in Virtual Reality 5 biobiljetter
NYTT PREVENTIVMEDEL FÖR MÄN 7000 SEK
Hudbiopsi för kvantifiering av nervfibertäthet – utveckling av ett ... 1000 SEK
Studie 227, kvinnor med menstruell migrän 0 SEK
Friska kvinnliga försökspersoner till studie om kärlfunktion 1000 SEK
Friska frivilliga till läkemedelsstudie 15000 SEK
Friska personer sökes till studie om uppvärmda tobaksprodukter (IQOS) 1000 SEK
Vill du delta i en studie för uttag av p-stav? 2 biobiljetter
Tactile perception of tissue products 300 SEK
ActiMood 2 biobiljetter
TALSPRÅKSPRODUKTION I DISKURS 2 biobiljetter
Onlinestudie om familjeliv under COVID19-pandemin 0 SEK
Studie 183 - Del II, friska 25-45 år 31475 SEK
friska försökspersoner 1 biobiljett
Studie 281, friska 18-65 år 10098 SEK
Kvinnor med käkmuskelsmärta 2 biobiljetter
Webbaserad minnesstudie för medelålders vuxna i Sverige 200 SEK
Friska, smärtfria kvinnor 2 biobiljetter
Enkät om prioriteringar 0 SEK
Hindrar din depression dig fortfarande från att leva ditt liv? 0 SEK
Sömnstudie 1000 SEK
Överviktiga deltagare sökes för vår sömnstudie i Uppsala! 4000 SEK
Female participants needed for a study on muscle activity and force... 150 SEK
Tuggning hos patienter med smärta i käkmusklerna 1 biobiljett
Alkoholkonsumtion och arbetsstatus (onlineenkät) 0 SEK
COVID-19: Hur upplevs coronapandemin och hur påverkar pandemin våra... 0 SEK
Tuggning hos friska personer 1 biobiljett
Avslutade studier Kompensation
Bidra till att utveckla nya icke-hormonella preventivmetoder 1000 SEK
Hur förhåller sig människor till Coronaviruset? 0 SEK
Webbaserad studie om barnriktat tal 100 SEK
Enkätstudie om svensk sjukvård 0 SEK
Friska kvinnor med övervikt sökes som kontroller till en studie om ... 3000 SEK
Neuroimaging study of body ownership (2nd call) 750 SEK
COVID-19: Hur upplevs coronapandemin och hur påverkar pandemin våra... 0 SEK
Are you sure that's your hand? 200 SEK
Bedömning av vittnesmål (onlineenkät) 30 SEK
Webbstudie om mänskliga interaktioner 0 SEK