Hjälp Vetenskapen, Hjälp Dig Själv!

Ha koll på vilka studier som behöver deltagare och få en ersättning för att delta!

Studier Kompensation
NYTT PREVENTIVMEDEL FÖR MÄN 7000 SEK
Uppskjutandebeteende/Prokrastinering bland Universitetsstudenter 0 SEK
HJÄRNAN OCH SPRÅK 200 SEK
Sömnstudie 1000 SEK
Är du missnöjd med den nuvarande flyktings/invandringspolitiken? De... 50 SEK
Sökes: Vältränade och icke-tränade kvinnliga försökspersoner (35-50år) 4000 SEK
Är du 18 år eller äldre och har en depression som inte blir bättre? 0 SEK
Friska kvinnor med övervikt sökes som kontroller till en studie om ... 3000 SEK
Kvinnor med övervikt och PCOS sökes till behandlingsstudie med akup... 9000 SEK
Onlinestudie om familjeliv under COVID19-pandemin 0 SEK
Age, tactile sensitivity and brain imaging 500 SEK
Upplevelser av matlagning - validering av en enkät på svenska 0 SEK
Hindrar din depression dig fortfarande från att leva ditt liv? 0 SEK
Allergisk Astma 3 biobiljetter
Eating Behaviour in Real Life and in Virtual Reality 4 biobiljetter
Virtual Characters experiment 1 biobiljett
Emotions and Decision-making 2 biobiljetter
MEG study on emotional learning 400 SEK
Body & Pain perception 200 SEK
Studie om språk och minne 200 SEK
Enkätstudie om synen på döden, för ungdomar/unga vuxna 16-25 år 0 SEK
Hudbiopsi för kvantifiering av nervfibertäthet – utveckling av ett ... 1000 SEK
DELTA I EN PILOTSTUDIE OM EMOTIONER 0 SEK
Bakterieflora i tarmen 100 SEK
ActiMood 2 biobiljetter
Sätt att förhålla sig till sig själv, mentalt välbefinnande och tid... 0 SEK
Friska kontroller till astma studie 3 biobiljetter
Friska personer sökes till studie om uppvärmda tobaksprodukter (IQOS) 1000 SEK
Avslutade studier Kompensation
Kvinnor med käkmuskelsmärta 2 biobiljetter
Body & Pain perception 200 SEK
Friska kvinnliga försökspersoner till studie om kärlfunktion 1000 SEK
Överviktiga deltagare sökes för vår sömnstudie i Uppsala! 4000 SEK
Forskningsstudie vid Studiebehandlingsenheten M62 Karolinska univer... 650 SEK
Vill du delta i en studie för uttag av p-stav? 2 biobiljetter
Vi söker friska försökspersoner för en studie om e-cigaretter 1000 SEK
Tactile perception of tissue products 300 SEK
Shaping Moral Foundations 0 SEK
friska försökspersoner 1 biobiljett