Hjälp Vetenskapen, Hjälp Dig Själv!

Ha koll på vilka studier som behöver deltagare och få en ersättning för att delta!

Studier Kompensation
Onlinestudie om familjeliv under COVID19-pandemin 0 SEK
Är du missnöjd med den nuvarande flyktings/invandringspolitiken? De... 50 SEK
MEG study on emotional learning 400 SEK
Body & Pain perception 200 SEK
Studie om språk och minne 200 SEK
Enkätstudie om synen på döden, för ungdomar/unga vuxna 16-25 år 0 SEK
HJÄRNAN OCH SPRÅK 200 SEK
Hudbiopsi för kvantifiering av nervfibertäthet – utveckling av ett ... 1000 SEK
DELTA I EN PILOTSTUDIE OM EMOTIONER 0 SEK
Eating Behaviour in Real Life and in Virtual Reality 4 biobiljetter
Allergisk Astma 3 biobiljetter
NYTT PREVENTIVMEDEL FÖR MÄN 7000 SEK
Bakterieflora i tarmen 100 SEK
ActiMood 2 biobiljetter
Sätt att förhålla sig till sig själv, mentalt välbefinnande och tid... 0 SEK
Webbaserad minnesstudie för medelålders vuxna i Sverige 200 SEK
Friska kontroller till astma studie 3 biobiljetter
Friska personer sökes till studie om uppvärmda tobaksprodukter (IQOS) 1000 SEK
Friska kvinnor med övervikt sökes som kontroller till en studie om ... 3000 SEK
Sömnstudie 1000 SEK
Friska kvinnliga försökspersoner till studie om kärlfunktion 1000 SEK
Tactile perception of tissue products 300 SEK
friska försökspersoner 1 biobiljett
Kvinnor med käkmuskelsmärta 2 biobiljetter
Överviktiga deltagare sökes för vår sömnstudie i Uppsala! 4000 SEK
Avslutade studier Kompensation
Friska, smärtfria kvinnor 2 biobiljetter
fMRI study on emotion 400 SEK
Enkät om prioriteringar 0 SEK
Vill du titta på en film och få två biobiljetter? 2 biobiljetter
Friska frivilliga till läkemedelsstudie 15000 SEK
Webbaserad studie: Psykologiska aspekter av coronaepidemin (COVID-19) 0 SEK
COVID-19: Hur upplevs coronapandemin och hur påverkar pandemin våra... 0 SEK
Friska frivilliga till läkemedelsstudie 15000 SEK
Hindrar din depression dig fortfarande från att leva ditt liv? 0 SEK
Female participants needed for a study on muscle activity and force... 150 SEK