Hjälp Vetenskapen, Hjälp Dig Själv!

Ha koll på vilka studier som behöver deltagare och få en ersättning för att delta!

Studier Kompensation
En webbaserad studie om alkoholkonsumtion och arbetsstatus 0 SEK
FEELING SOFT, upplevelser av mjukpapper 1 biobiljett
Fördelningsstudie 0 SEK
Study on force perception 1 biobiljett
Emotional learning 3 biobiljetter
Minne av brottshändelse 1 biobiljett
Eating behaviour in real-life and in virtual reality 4 biobiljetter
Taste and satiety effect of food with varying texture II 3 biobiljetter
Neuroimaging study of body ownership 750 SEK
Vill du delta i en studie för uttag av p-stav? 2 biobiljetter
NYTT PREVENTIVMEDEL FÖR MÄN 7000 SEK
Participate in a neuroimaging study 1000 SEK
Deep Into That Darkness Peering: Inner Monologues, Interoception an... 0 SEK
Friska, smärtfria kvinnor 0 SEK
MÄN med fibromyalgi sökes till enkätstudie 0 SEK
Kvinnor med övervikt och PCOS sökes till behandlingsstudie med akup... 9000 SEK
Studie 183 - Del II, friska 25-45 år 31475 SEK
Studie 227, kvinnor med menstruell migrän 0 SEK
How good are you at feeling your body? 400 SEK
Allergiska astmatiker 3 biobiljetter
Studie 250 - friska 18-55 år 12207 SEK
Virtual Reality Study on the Influence of the Body on Memory 450 SEK
Vill du delta i ett magnetkameraexperiment? 1500 SEK
That's my hand! Bodily illusion and perception of internal signals 1 biobiljett
fMRI study on attention and emotion 600 SEK
Friska frivilliga till läkemedelsstudie 15000 SEK
Studie om exekutiva funktioner 150 SEK
Friska personer för sömnstudie! 4000 SEK
Friska kontroller - försökspersoner 3 biobiljetter
EEG study - Target detection 100 SEK
Brain stimulation and body perception 625 SEK
Friska, smärtfria kvinnor 2 biobiljetter
Avslutade studier Kompensation
fMRI study on emotion 400 SEK
How do you feel touches from your movements? 1 biobiljett
Adding the final touches: Haptic perception of surfaces 250 SEK
How does it feel? Perceiving surfaces by active touch 250 SEK
Let your hair down! Haptic perception of hair in different environm... 250 SEK
The finishing touches - assessing surfaces by active touch 300 SEK
How does it feel? Haptic perception of surfaces. 300 SEK
Studie 226, friska 18-65 år 13700 SEK
Behavioural study on touch perception 1 biobiljett
Vi söker E-cigarettbrukare 800 SEK