Hjälp Vetenskapen, Hjälp Dig Själv!

Ha koll på vilka studier som behöver deltagare och få en ersättning för att delta!

Studier Kompensation
Studie 250 - friska 18-55 år 12207 SEK
How do you feel touches from your movements? 1 biobiljett
That's my hand! Bodily illusion and perception of internal signals 1 biobiljett
Studie om exekutiva funktioner 150 SEK
Studie 183 - Del II, friska 25-45 år 31475 SEK
Minne av brottshändelse 1 biobiljett
Friska, smärtfria kvinnor 2 biobiljetter
Minnesstudie (1500:-) 1500 SEK
Virtual Reality Study on the Influence of the Body on Memory 450 SEK
Vi söker E-cigarettbrukare 800 SEK
Psykologi och politiska attityder 1 biobiljett
Study on perceptions of walking (90min) 2 biobiljetter
Allergiska astmatiker - försökspersoner 1 biobiljett
Vill du delta i ett magnetkameraexperiment? 1500 SEK
Studie 227, kvinnor med menstruell migrän 0 SEK
Bedömning av leendets ålder i olika kulturer 100 SEK
NYA MINNESEXPERIMENT OM HANDLINGARNA 100 SEK
Din skit kan rädda liv! 150 SEK
EEG study - Target detection 100 SEK
Oral motor training with smartphone game 4 biobiljetter
Ljudexperiment med hörlurar vid Stockholms Universitet 300 SEK
Inverkan av höga blodfetter på blodkärlfunktionen. 1000 SEK
Behavioural study on body perception 1 biobiljett
Taste and satiety effect of food with varying texture 6 biobiljetter
Donera blod för cellodling och bidra till läkemedelsutveckling 500 SEK
Virtual Reality & Bodily Threat Perception 1 biobiljett
Är du frisk och vill bidra till forskning kring cancer? 0 SEK
Lider du av kraftig armsvett? 0 SEK
Brain stimulation and body perception 625 SEK
Avslutade studier Kompensation
Studie 225 - Del II, friska 40-75 år 17030 SEK
Studie om broccoligroddar och träningsrespons 2000 SEK
Studie om lukt och visuell perception! 200 SEK
E-cigarettbrukare sökes till forskningsprojekt 800 SEK
Study on perceptions of walking (40min) 1 biobiljett
Donera blod för cellodling och bidra till läkemedelsutveckling 2000 SEK
Friska kontrollpersoner sökes till studie om hormonrytmer 1500 SEK
Träningsstudie på uthållighetsarbete med lågt muskelglykogen 4000 SEK
Undersökning av lymfocyter 4500 SEK
fMRI study on emotion 400 SEK