Hjälp Vetenskapen, Hjälp Dig Själv!

Vår idé är enkel: Vi vill göra det lätt för dig som vill vara försöksperson genom att ständigt ha koll på vilka studier som just nu behöver deltagare. Forskarna fyller lätt sina platser, och du kan få en extra slant i kassan!

Studie Kompensation
Eating Style differences in Breakfast, Lunch and Dinner. 3 biobiljetter
Studie av sömn och ålder 1500 SEK
Studie om finmotorisk träning 2550 SEK
+++ Experiment on Auditory Perception +++ 1 biobiljett
Manliga försökspersoner sökes för studie om sömn! 1500 SEK
Undersökningsdeltagare till dofttest sökes 1 biobiljett
Försökspersoner sökes till träningsstudie 3000 SEK
Har du diagnosen depression? 0 SEK
Vi söker fortfarande män och kvinnor i åldern 18-32 år till en vacc... 0 SEK
Ljudexperiment: Upplevelse av ljudmiljöer 200 SEK
PET-studie kring immunsystemet och hjärnans funktion 5000 SEK
Tjäna 120 kr genom att delta i en forskningsstudie! 120 SEK
--- Visual consciousness study --- 1 biobiljett
Friska kontrollpersoner sökes till studien om schizofreni 2500 SEK
Oxytocin och emotioner (fMRI studie) 1000 SEK
Rökare sökes till bronkoskopistudie av inflammatoriska lungförändri... 2300 SEK
Forskningsprojekt runt förhållandena mellan logiskt tänkande och ma... 1200 SEK
Studie om munnens immunförsvar 400 SEK
Cognitive effects of transcranial current stimulation and cognitive... 1000 SEK
Nytt preventivmedel 0 SEK
Kroppsuppfattning 1 biobiljett
Har du lindrig allergisk astma? 3000 SEK
Påverkan av vissa affektiva, kognitiva och biologiska faktorer vid ... 2 biobiljetter
Sensorisk-motorisk reglering av human bitning och tuggning vid expe... 2 biobiljetter
Andra generationens p-ring 0 SEK
Träna hemma med en kognitiv uppgift i 40 dagar 1500 SEK
Delta i en studie om FOTBOLLSSUPPORTRAR! 2 biobiljetter
Studie om emotionell inlärning - Karolinska Insitutet 2 biobiljetter
Experiment om visuellt medvetande 1 biobiljett
Study about emotions at the Psychology Department 3 biobiljetter
Påverkan av vissa affektiva, kognitiva och biologiska faktorer vid ... 900 SEK
Påverkan av vissa affektiva, kognitiva och biologiska faktorer vid ... 3 biobiljetter
Reactions to social and emotional stimuli 2 biobiljetter
Studie om sömn och smärta 400 SEK
Attentional Control scale [ONLINE] 0 SEK
New experiment: Vibration and motor control 2 biobiljetter
Friska män som tränar lätt till måttlig mängd sökes. 2 biobiljetter
Friska försökspersoner sökes till studie om käkmuskelsmärta 600 SEK
Experiment om högre kognitiva funktioner (planering, minne och besl... 2 biobiljetter
Role of muscle spindles in oral fine motor control 2 biobiljetter
Precision and accuracy in oral fine motor control 2 biobiljetter
Söker män och kvinnor mellan 65-80 år för deltagande i en studie om... 1500 SEK
20 min intervju om varumärken i försäkringsbranschen 1 biobiljett
Studie om sömn och smärta 400 SEK
Biomarkörer i blod och sömnstudie 700 SEK
Delta i en studie om emotioner! 2 biobiljetter
Frisk kontroll till studie om metabola och hormonella effekter av v... 3000 SEK
EEG - Experiment med dofter 2 biobiljetter
Ätbeteendestudie 4 biobiljetter
Studying visual perception using 3D goggles 1 biobiljett
Participate in a study about Emotion 2 biobiljetter
Friska kontroller sökes för studie om näsan (1 besök á 45min) 1000 SEK
Ont i händerna? Mobilisering som metod för att lindra handsmärta 0 SEK
Analys av biologiska riskfaktorer bakom ätstörningar 2 biobiljetter
Kvinnor med Endometrios 1000 SEK
Livmoderslemhinnans betydelse för implantationen 1000 SEK
Försökspersoner sökes till PETstudie av dopaminsystemet 1800 SEK
Försökspersoner sökes till fMRI-studie 2 biobiljetter
Personer med käkledsbesvär som ej fått någon behandling sökes till ... 1 biobiljett
Effekt av experimentell tandpressning på kroppsegen smärthämning 500 SEK
STUDIE OM MÄNNISKORS HANDLINGAR 2 biobiljetter
hjärnavbildningsexperiment om timing 400 SEK
Astmastudie 3000 SEK
Försökspersoner söks till utrymningsförsök i Västra skogens tunnelb... 2 biobiljetter
Studie om kontextuella faktorers betydelse för vår kroppsuppfattning 1 biobiljett
listening experiment - Swedish or English native speakers 1 biobiljett
Eye Tracking Study - Tobii Technology 100 SEK
Personlighet, sociala attityder och känslouttryck 2 biobiljetter
How well do you know yourself? 1 biobiljett
Vill du delta i en PET-studie? 2500 SEK
Kategorisering och identifiering av färger och föremål. 1 biobiljett
Problem att hantera din depression? 0 SEK
Luktminnesexperiment 2 biobiljetter
HAR DU PCO? ÄR DU GRAVID? 0 SEK
Neuroventenskapligt forskningsprojekt 2 biobiljetter
Vi söker MÄN för Studie om sociala processer och känslor // 2biobil... 2 biobiljetter
Perception av den egna kroppen - Nytt experiment 1 biobiljett
Benmärgsprover för studier om blodcancer 1000 SEK
Hur bra är du på att varsebli en form, en rörelse eller ett antal? 2 biobiljetter
Känner du dig nedstämd eller deprimerad? [ONLINE STUDIE] 2 biobiljetter
Friska äldre män sökes till en forskningsstudie om rörlighet och gå... 2 biobiljetter
Ansiktsperception och åldrande! 2 biobiljetter
Inbjudan till universitetsstuderande / forskarstuderande - Humorstu... 0 SEK