Hjälp Vetenskapen, Hjälp Dig Själv!

Ha koll på vilka studier som behöver deltagare och få en extra slant i kassan!

Studier Kompensation
VR Studie 1 biobiljett
Studie av visuell, auditiv och språklig perception 200 SEK
Delta i en studie om emotioner sociala interaktioner! 2 biobiljetter
-- Experiment om högre kognitiva funktioner 200 SEK
INTRESSANT MINNESEXPERIMENT OM HANDLINGARNA 200 SEK
Deltagare till experiment om ljud i kontorslandskap 2 biobiljetter
Allocating percepts and words onto 3-D space 1 biobiljett
Hur mycket pengar är du villig att betala för att slippa oljud? 200 SEK
Pollenallergiker - försökspersoner 2 biobiljetter
Allergiska astmatiker - försökspersoner 3 biobiljetter
Friska kontroller - försökspersoner 3 biobiljetter
Study about interaction and emotion! 2 biobiljetter
Allergiska astmatiker - Män 3 biobiljetter
Rökare sökes till bronkoskopistudie av inflammatoriska lungförändri... 2300 SEK
Tränade och icke tränade försökspersoner sökes (35-50år) 2500 SEK
Friska män som tränar lätt till måttlig mängd sökes. 2 biobiljetter
Studie om järn i hjärnan och hjärnans funktion 1500 SEK
Dagens arbetsmarknad och hälsa 2 biobiljetter
Vill du delta i en studie om vårtor? 3000 SEK
Besväras du av panikattacker? 0 SEK
Reglering av fingerblodflöde vid lokal köldprovokation; inverkan av... 5000 SEK
Friska kontrollpersoner sökes till studien om schizofreni 2500 SEK
Svensk-kinesisk tvåspråkig 100 SEK
Body awareness - a VIRTUAL REALITY EXPERIMENT 1 biobiljett
Perception of body orientation - Virtual reality experiment 1 biobiljett
Brukar du snooza? 600 SEK
Psykologstudenter: Jobba på timmar som forskningsassistent? 125 SEK
Vill du delta i en studie för uttag av p-stav? 2 biobiljetter
Hur varseblir Du din egen kropp? Nytt perceptionsexperiment 1 biobiljett
Undersökning av inhalatorers användarvänlighet 300 SEK
Enkelt taktil experiment 2 SEK
Känslor och beteende 50 SEK
Frisk kontroll till studie om metabola och hormonella effekter av v... 3000 SEK
Kvinnor med övervikt 1000 SEK
Body Perception Experiment 1 biobiljett
Studie om munnens immunförsvar 400 SEK
Participate in a study about judging experiences 2 biobiljetter
Esketamin och smärta 2500 SEK
Analys av molekylära komponenter i livmodersekret: skillnader mella... 1000 SEK
Hur varseblir Du din egen kropp? Delta i virtual reality-experiment 1 biobiljett
Experimentell käkmuskelsmärta 2 biobiljetter
Chemists needed for a research study! 1 biobiljett
Ätbeteendestudie 4 biobiljetter
Har du diagnosen depression? 0 SEK
Allergisk mot björkpollen ? 0 SEK
Är du över 18 och har en depression som inte blir bättre? 0 SEK
Svampinfektion i dina tånaglar? 0 SEK
Sensorisk-motorisk reglering av human bitning och tuggning vid expe... 2 biobiljetter
Studie om allvarliga händelser (TRACES-studien) 4 biobiljetter
Utrymningsförsök 2016 250 SEK
Deltagare till studie om rökavvänjningsprodukter 500 SEK
Påverkan av vissa affektiva, kognitiva och biologiska faktorer vid ... 2 biobiljetter
Visual perception study using virtual reality goggles 1 biobiljett
Visuell Perception 500 SEK
Body perception experiment 1 biobiljett
Visual perception experiment 1 biobiljett
Sensorimotor Perception EMG study! 1 biobiljett
Psykofysiologisk experiment: dofter och emotioner 100 SEK
Minnesexperiment 1 biobiljett
Var med i en undersökning om dofter, hjärtfrekvens och beslutsfatta... 100 SEK
Deltagare sökes till studie om skillnaden mellan luktperception och... 1 biobiljett
Hjärnan och sinnena 1 biobiljett
Participate to many studies at the Psychology Department! 2 biobiljetter
Would you like to train your nose? 1000 SEK
--Vill du delta i en forskningsstudie om språk?-- 120 SEK
Har du svenska som modersmål? Delta i studie om språkförståelse! EN... 180 SEK
Har du växt upp med två språk? Delta i studie om språkförståelse! E... 180 SEK
Akupunktur, Metformin eller livsstilsråd till Kvinnor med övervikt ... 9000 SEK
Join the Stockholm University Students' Thinking and Media Use Habi... 200 SEK
Eating Style differences in Breakfast, Lunch and Dinner. 4 biobiljetter
Försökspersoner sökes till träningsstudie 3000 SEK
--- Visual consciousness study --- 1 biobiljett
Experiment om visuellt medvetande 1 biobiljett
Påverkan av vissa affektiva, kognitiva och biologiska faktorer vid ... 900 SEK
Påverkan av vissa affektiva, kognitiva och biologiska faktorer vid ... 3 biobiljetter
Reactions to social and emotional stimuli 2 biobiljetter
20 min intervju om varumärken i försäkringsbranschen 1 biobiljett
Biomarkörer i blod och sömnstudie 700 SEK
Delta i en studie om emotioner! 2 biobiljetter
Ätbeteendestudie 4 biobiljetter
Studying visual perception using 3D goggles 1 biobiljett
Ont i händerna? Mobilisering som metod för att lindra handsmärta 0 SEK
Försökspersoner sökes till fMRI-studie 2 biobiljetter
Personer med käkledsbesvär som ej fått någon behandling sökes till ... 1 biobiljett
Effekt av experimentell tandpressning på kroppsegen smärthämning 500 SEK
hjärnavbildningsexperiment om timing 400 SEK
Försökspersoner söks till utrymningsförsök i Västra skogens tunnelb... 2 biobiljetter
Studie om kontextuella faktorers betydelse för vår kroppsuppfattning 1 biobiljett
listening experiment - Swedish or English native speakers 1 biobiljett
Eye Tracking Study - Tobii Technology 100 SEK
Personlighet, sociala attityder och känslouttryck 2 biobiljetter
How well do you know yourself? 1 biobiljett
Vill du delta i en PET-studie? 2500 SEK
Kategorisering och identifiering av färger och föremål. 1 biobiljett
Problem att hantera din depression? 0 SEK
Luktminnesexperiment 2 biobiljetter
Neuroventenskapligt forskningsprojekt 2 biobiljetter
Vi söker MÄN för Studie om sociala processer och känslor // 2biobil... 2 biobiljetter
Perception av den egna kroppen - Nytt experiment 1 biobiljett
Benmärgsprover för studier om blodcancer 1000 SEK
Hur bra är du på att varsebli en form, en rörelse eller ett antal? 2 biobiljetter
Känner du dig nedstämd eller deprimerad? [ONLINE STUDIE] 2 biobiljetter
Friska äldre män sökes till en forskningsstudie om rörlighet och gå... 2 biobiljetter
Ansiktsperception och åldrande! 2 biobiljetter
Avslutade studier Kompensation
Studie om smärtmekanismer 1500 SEK
Studie om smärtmekanismer 1500 SEK
Gräs/björkallergiker sökes! 2 biobiljetter
Emotion of sick faces 1 biobiljett
Working memory in Virtual Reality 1000 SEK
Studie 108, äger rum i Linköping 6450 SEK
Studie om smärtmekanismer 1500 SEK