Hjälp Vetenskapen, Hjälp Dig Själv!

Vår idé är enkel: Vi vill göra det lätt för dig som vill vara försöksperson genom att ständigt ha koll på vilka studier som just nu behöver deltagare. Forskarna fyller lätt sina platser, och du kan få en extra slant i kassan!

Studie Kompensation
Dyadisk interaktion studie om emotionell inlärning 2 biobiljetter
Har du diagnosen depression? 0 SEK
Är du över 18 och har en depression som inte blir bättre? 0 SEK
Deltagare sökes till studie om finmotorisk träning - SISTA STUDIEST... 250 SEK
Force perception Study 6! 1 biobiljett
Studie om känslomässig interaktion 1 biobiljett
Friska kontrollpersoner sökes till studien om schizofreni 2500 SEK
Friska kontroller sökes för studie om näsan (1 besök á 45min) 1000 SEK
Minnesexperiment 1 biobiljett
Visuell Perception 500 SEK
HAR DU PCO? ÄR DU GRAVID? 0 SEK
Would you like to train your nose? 1000 SEK
Attentional Control scale [ONLINE] 0 SEK
EEG studie - Visuell uppmärksamhet 1 biobiljett
Hur dofter påverkar emotiorer 100 SEK
Endagsstudie av olika hudvårdsberedningars effekt på hudbarriären 600 SEK
Tvåveckorsstudie av olika hudvårdsberedningars effekt på hudbarriären 990 SEK
Study about emotions in a social context at the Psychology Institute 2 biobiljetter
Participate in a normative test for smells 1 biobiljett
Delta i en studie om emotioner! 2 biobiljetter
Söker män och kvinnor mellan 65-80 år för deltagande i en studie om... 1500 SEK
--Vill du delta i en forskningsstudie om språk?-- 120 SEK
Har du svenska som modersmål? Delta i studie om språkförståelse! EN... 180 SEK
Har du växt upp med två språk? Delta i studie om språkförståelse! E... 180 SEK
Hjärnan och sinnena 1 biobiljett
Lukt- och irritationströsklar av aldehyder? 900 SEK
Har du smärtsam mens? 0 SEK
Participate to many studies at the Psychology Department! 2 biobiljetter
Is this a happy face or a sad face? 1 biobiljett
Allergivaccination 1200 SEK
Kvinnor med övervikt 1000 SEK
Akupunktur, Metformin eller livsstilsråd till Kvinnor med övervikt ... 9000 SEK
Join the Stockholm University Students' Thinking and Media Use Habi... 200 SEK
WEBBENKÄT OM BEDÖMNINGAR AV ARBETSSÖKANDE 30 SEK
+++ Experiment on Auditory Perception +++ 1 biobiljett
Eating Style differences in Breakfast, Lunch and Dinner. 4 biobiljetter
Försökspersoner sökes till träningsstudie 3000 SEK
Studie om ätstörningar 1 biobiljett
Studie om sömn och smärta 400 SEK
Nytt preventivmedel 0 SEK
INTRESSANT MINNESEXPERIMENT OM HANDLINGARNA 2 biobiljetter
-- Experiment om högre kognitiva funktioner 2 biobiljetter
PET-studie kring immunsystemet och hjärnans funktion 5000 SEK
--- Visual consciousness study --- 1 biobiljett
Rökare sökes till bronkoskopistudie av inflammatoriska lungförändri... 2300 SEK
Forskningsprojekt runt förhållandena mellan logiskt tänkande och ma... 1200 SEK
Studie om munnens immunförsvar 400 SEK
Påverkan av vissa affektiva, kognitiva och biologiska faktorer vid ... 2 biobiljetter
Sensorisk-motorisk reglering av human bitning och tuggning vid expe... 2 biobiljetter
Träna hemma med en kognitiv uppgift i 40 dagar 1500 SEK
Experiment om visuellt medvetande 1 biobiljett
Påverkan av vissa affektiva, kognitiva och biologiska faktorer vid ... 900 SEK
Påverkan av vissa affektiva, kognitiva och biologiska faktorer vid ... 3 biobiljetter
Reactions to social and emotional stimuli 2 biobiljetter
New experiment: Vibration and motor control 2 biobiljetter
Friska män som tränar lätt till måttlig mängd sökes. 2 biobiljetter
Role of muscle spindles in oral fine motor control 2 biobiljetter
Precision and accuracy in oral fine motor control 2 biobiljetter
20 min intervju om varumärken i försäkringsbranschen 1 biobiljett
Studie om sömn och smärta 400 SEK
Biomarkörer i blod och sömnstudie 700 SEK
Delta i en studie om emotioner! 2 biobiljetter
Frisk kontroll till studie om metabola och hormonella effekter av v... 3000 SEK
Ätbeteendestudie 4 biobiljetter
Studying visual perception using 3D goggles 1 biobiljett
Ont i händerna? Mobilisering som metod för att lindra handsmärta 0 SEK
Analys av biologiska riskfaktorer bakom ätstörningar 2 biobiljetter
Livmoderslemhinnans betydelse för implantationen 1000 SEK
Försökspersoner sökes till PETstudie av dopaminsystemet 1800 SEK
Försökspersoner sökes till fMRI-studie 2 biobiljetter
Personer med käkledsbesvär som ej fått någon behandling sökes till ... 1 biobiljett
Effekt av experimentell tandpressning på kroppsegen smärthämning 500 SEK
hjärnavbildningsexperiment om timing 400 SEK
Astmastudie 3000 SEK
Försökspersoner söks till utrymningsförsök i Västra skogens tunnelb... 2 biobiljetter
Studie om kontextuella faktorers betydelse för vår kroppsuppfattning 1 biobiljett
listening experiment - Swedish or English native speakers 1 biobiljett
Eye Tracking Study - Tobii Technology 100 SEK
Personlighet, sociala attityder och känslouttryck 2 biobiljetter
How well do you know yourself? 1 biobiljett
Vill du delta i en PET-studie? 2500 SEK
Kategorisering och identifiering av färger och föremål. 1 biobiljett
Problem att hantera din depression? 0 SEK
Luktminnesexperiment 2 biobiljetter
Neuroventenskapligt forskningsprojekt 2 biobiljetter
Vi söker MÄN för Studie om sociala processer och känslor // 2biobil... 2 biobiljetter
Perception av den egna kroppen - Nytt experiment 1 biobiljett
Benmärgsprover för studier om blodcancer 1000 SEK
Hur bra är du på att varsebli en form, en rörelse eller ett antal? 2 biobiljetter
Känner du dig nedstämd eller deprimerad? [ONLINE STUDIE] 2 biobiljetter
Friska äldre män sökes till en forskningsstudie om rörlighet och gå... 2 biobiljetter
Ansiktsperception och åldrande! 2 biobiljetter