Hjälp Vetenskapen, Hjälp Dig Själv!

Vår idé är enkel: Vi vill göra det lätt för dig som vill vara försöksperson genom att ständigt ha koll på vilka studier som just nu behöver deltagare. Forskarna fyller lätt sina platser, och du kan få en extra slant i kassan!

Stockholm

Studie Kompensation
Studie om finmotorisk träning 2550 SEK
Hjärnans representation av den fysiska kroppen 1 biobiljett
Studie om emotionell inlärning - Karolinska Insitutet 2 biobiljetter
Studie av sömn och ålder 1500 SEK
>> Experiment on Auditory Perception << 1 biobiljett
Vi söker fortfarande män och kvinnor i åldern 18-32 år till en vacc... 0 SEK
Har du diagnosen depression? 0 SEK
Vill du delta i en studie om emotion och minne? 1 biobiljett
PET-studie kring immunsystemet och hjärnans funktion 5000 SEK
Experiment om visuellt medvetande 1 biobiljett
Friska kontrollpersoner sökes till studien om schizofreni 2500 SEK
Har du lindrig allergisk astma? 3000 SEK
Sömn och funktionsförmåga 1500 SEK
Force perception study! 1 biobiljett
Study about emotions at the Psychology Department 3 biobiljetter
Påverkan av vissa affektiva, kognitiva och biologiska faktorer vid ... 900 SEK
Påverkan av vissa affektiva, kognitiva och biologiska faktorer vid ... 2 biobiljetter
Vi söker friska rökare till en studie om immunförsvaret 2 biobiljetter
Påverkan av vissa affektiva, kognitiva och biologiska faktorer vid ... 3 biobiljetter
EEG studie - emotionella bilder och uppmärksamhet 1 biobiljett
Reactions to social and emotional stimuli 2 biobiljetter
Studie om sömn och smärta 400 SEK
Attentional Control scale [ONLINE] 0 SEK
New experiment: Vibration and motor control 2 biobiljetter
Friska män som tränar lätt till måttlig mängd sökes. 2 biobiljetter
Friska försökspersoner sökes till studie om käkmuskelsmärta 600 SEK
Studie om munnens immunförsvar 400 SEK
Experiment om högre kognitiva funktioner (planering, minne och besl... 2 biobiljetter
Hur upplever vi dofter och ljud? 2 biobiljetter
Visual consciousness study 1 biobiljett
Role of muscle spindles in oral fine motor control 2 biobiljetter
Precision and accuracy in oral fine motor control 2 biobiljetter
Söker män och kvinnor mellan 65-80 år för deltagande i en studie om... 1500 SEK
Hur upplever vi ljudmiljöer? 200 SEK
20 min intervju om varumärken i försäkringsbranschen 1 biobiljett
Studie om sömn och smärta 400 SEK
Hur upplever vi parkmiljöer? 200 SEK
Biomarkörer i blod och sömnstudie 700 SEK
Delta i en studie om emotioner! 2 biobiljetter
Frisk kontroll till studie om metabola och hormonella effekter av v... 3000 SEK
Forskningsstudie om kronisk inflammtion och hjärnan 2000 SEK
EEG - Experiment med dofter 2 biobiljetter
Ätbeteendestudie 4 biobiljetter
Studying visual perception using 3D goggles 1 biobiljett
Participate in a study about Emotion 2 biobiljetter
Hur upplever vi ljudmiljöer i 3D? 200 SEK
Friska kontroller sökes för studie om näsan (1 besök á 45min) 1000 SEK
Ont i händerna? Mobilisering som metod för att lindra handsmärta 0 SEK
Analys av biologiska riskfaktorer bakom ätstörningar 2 biobiljetter
Kvinnor med Endometrios 1000 SEK
Livmoderslemhinnans betydelse för implantationen 1000 SEK
Försökspersoner sökes till PETstudie av dopaminsystemet 1800 SEK
Försökspersoner sökes till fMRI-studie 2 biobiljetter
Personer med käkledsbesvär som ej fått någon behandling sökes till ... 1 biobiljett
Effekt av experimentell tandpressning på kroppsegen smärthämning 500 SEK
Kognitiva och fysiologiska effekter med tDCS 1600 SEK
STUDIE OM MÄNNISKORS HANDLINGAR 2 biobiljetter
Digital Annonimitet och Kryptering 1 biobiljett
hjärnavbildningsexperiment om timing 400 SEK
Astmastudie 3000 SEK
Försökspersoner söks till utrymningsförsök i Västra skogens tunnelb... 2 biobiljetter
Studie om kontextuella faktorers betydelse för vår kroppsuppfattning 1 biobiljett
listening experiment - Swedish or English native speakers 1 biobiljett
Eye Tracking Study - Tobii Technology 100 SEK
Personlighet, sociala attityder och känslouttryck 2 biobiljetter
How well do you know yourself? 1 biobiljett
Vill du delta i en PET-studie? 2500 SEK
Kategorisering och identifiering av färger och föremål. 1 biobiljett
Problem att hantera din depression? 0 SEK
Luktminnesexperiment 2 biobiljetter
HAR DU PCO? ÄR DU GRAVID? 0 SEK
Neuroventenskapligt forskningsprojekt 2 biobiljetter
Vi söker MÄN för Studie om sociala processer och känslor // 2biobil... 2 biobiljetter
Perception av den egna kroppen - Nytt experiment 1 biobiljett
Benmärgsprover för studier om blodcancer 1000 SEK
Hur bra är du på att varsebli en form, en rörelse eller ett antal? 2 biobiljetter
MRI-studie av människans minnes-kapacitet 100 SEK
Känner du dig nedstämd eller deprimerad? [ONLINE STUDIE] 2 biobiljetter
Friska äldre män sökes till en forskningsstudie om rörlighet och gå... 2 biobiljetter
Ansiktsperception och åldrande! 2 biobiljetter
Inbjudan till universitetsstuderande / forskarstuderande - Humorstu... 0 SEK

Göteborg

Studie Kompensation
Studie av metabolitmönster av olika koster 0 SEK
Behaglig beröring 200 SEK

Uppsala

Studie Kompensation
Betydelsen av FTO-genen för hjärnans belöningssystemsaktivitet unde... 2 biobiljetter
Sömnstudie 1200 SEK
Vi söker friska män 18-50 år till Studie 74! 11000 SEK
Vi söker friska män 18-50 år till Studie 74! 0 SEK
Vad gör våra hormoner i hjärnan egentligen? 1000 SEK
Vi söker kvinnor 18-49år med förstoppningsbesvär ! 3200 SEK
15-16 åringar sökes till studie om psykisk hälsa 4 biobiljetter
Vi söker män mellan 40-75år! 6 biobiljetter
FÖRSÖKSPERSONER TILL DIABETESFORSKNING 500 SEK
Friska gravida sökes till studie om Havandeskapsförgiftning och hjä... 2 biobiljetter
Studier i psykologi - personlighet och socialpsykologi 7 biobiljetter

Lund

Studie Kompensation
Lider du av nervsmärta efter operation eller skada? 0 SEK
Lider du av höga blodfetter? 0 SEK
Lider du av överaktiv blåsa/inkontinens? 0 SEK
Lider du av diabetes? 0 SEK
Problem att hantera din depression? 0 SEK

Umeå

Studie Kompensation
Vibration and Distraction Study 99 SEK
Är du gravid och har PCOS 0 SEK