Hjälp Vetenskapen, Hjälp Dig Själv!

Vår idé är enkel: Vi vill göra det lätt för dig som vill vara försöksperson genom att ständigt ha koll på vilka studier som just nu behöver deltagare. Forskarna fyller lätt sina platser, och du kan få en extra slant i kassan!

Stockholm

Studie Kompensation
Studie om finmotorisk träning v 17-23 2550 SEK
Body Perception Experiment 1 biobiljett
fMRI Resting State study - male participants only 300 SEK
fMRI Body Illusion Experiment 600 SEK
Studie om smärtinlärning! 200 SEK
P-pillers effekt på sexualitet, humör och beteende. 3000 SEK
STUDIE OM SOCIALA INTERAKTIONER OCH KÄNSLOR 2 biobiljetter
MÄN sökes för studie om sociala interaktioner och känslor 2 biobiljetter
Studie om att äta hemma med en liten maskin 4 biobiljetter
Vänsterhandsträning – MRI 8500 SEK
Analys av biologiska riskfaktorer bakom ätstörningar 2 biobiljetter
Friska män som inte tränar eller tränar lite sökes! 2 biobiljetter
STUDIE OM DET OPIOIDA SYSTEMET I HJÄRNAN I SAMBAND MED SOCIALA INT... 1000 SEK
Ätbeteendestudie 4 biobiljetter
Virtual reality experiment measuring visual perception 1 biobiljett
Studier av lungförändringar i vuxen ålder hos friska icke rökare oc... 3000 SEK
Frisk kontroll till studie om metabola och hormonella effekter av v... 3000 SEK
Lukt-och minnesstudie 1 biobiljett
EXPERIMENT: On Visual Perception! 1 biobiljett
Biomarkörer i blod och sömnstudie 700 SEK
Kvinnor med Endometrios 1000 SEK
Livmoderslemhinnans betydelse för implantationen 1000 SEK
Försökspersoner sökes till PETstudie av dopaminsystemet 1800 SEK
Försökspersoner sökes till fMRI-studie 2 biobiljetter
Personer med käkledsbesvär som ej fått någon behandling sökes till ... 1 biobiljett
Uppmärksamhetsprocesser undersöks med EEG 1 biobiljett
Pollen-allergiker sökes! 6 biobiljetter
PET-studie kring immunsystemet och hjärnans funktion 5000 SEK
Studie av sömn och ålder 1500 SEK
Effekt av experimentell tandpressning på kroppsegen smärthämning 500 SEK
Kognitiva och fysiologiska effekter med tDCS 1600 SEK
Visual perception and the body 1 biobiljett
STUDIE OM MÄNNISKORS HANDLINGAR 2 biobiljetter
Sömn och funktionsförmåga 1500 SEK
Digital Annonimitet och Kryptering 1 biobiljett
fMRI studie om social preferens och personlighet 400 SEK
Virtual Reality Experiment [Novemeber 2014] 1 biobiljett
hjärnavbildningsexperiment om timing 400 SEK
Astmastudie 3000 SEK
Försökspersoner söks till utrymningsförsök i Västra skogens tunnelb... 2 biobiljetter
Hjärnans representation av den fysiska kroppen 1 biobiljett
Studie om kontextuella faktorers betydelse för vår kroppsuppfattning 1 biobiljett
listening experiment - Swedish or English native speakers 1 biobiljett
Eye Tracking Study - Tobii Technology 100 SEK
Personlighet, sociala attityder och känslouttryck 2 biobiljetter
Studie om smärta och minne för bilder 200 SEK
How well do you know yourself? 1 biobiljett
Vill du delta i en PET-studie? 2500 SEK
Kategorisering och identifiering av färger och föremål. 1 biobiljett
Problem att hantera din depression? 0 SEK
Luktminnesexperiment 2 biobiljetter
P-pillers påverkan på humör och sexualitet. 1500 SEK
HAR DU PCO? ÄR DU GRAVID? 0 SEK
Neuroventenskapligt forskningsprojekt 2 biobiljetter
Delta i en studie om emotioner! 2 biobiljetter
INTRESSANT MINNESEXPERIMENT OM HANDLINGARNA 2 biobiljetter
Nya! EEG EXPERIMENT om motoriskt minne 2 biobiljetter
Vi söker MÄN för Studie om sociala processer och känslor // 2biobil... 2 biobiljetter
Perception av den egna kroppen - Nytt experiment 1 biobiljett
Benmärgsprover för studier om blodcancer 1000 SEK
Hur bra är du på att varsebli en form, en rörelse eller ett antal? 2 biobiljetter
Travel back in time in your own past: a behavioral study 300 SEK
MRI-studie av människans minnes-kapacitet 100 SEK
Känner du dig nedstämd eller deprimerad? [ONLINE STUDIE] 2 biobiljetter
Benmärgsprov för forskning om leukemi 1000 SEK
Perception av den egna kroppen 100 SEK
Friska äldre män sökes till en forskningsstudie om rörlighet och gå... 2 biobiljetter
Ansiktsperception och åldrande! 2 biobiljetter
Inbjudan till universitetsstuderande / forskarstuderande - Humorstu... 0 SEK

Göteborg

Studie Kompensation
Behaglig beröring 200 SEK

Uppsala

Studie Kompensation
Vad gör våra hormoner i hjärnan egentligen? 2 biobiljetter
Betydelsen av olika fetter för kroppssammansättning och muskelmassa... 3000 SEK
Vi söker friska försökspersoner till studie 21 på CTC AB i Uppsala. 10000 SEK
Vi söker friska män och kvinnor mellan 45-70år 10000 SEK
Friska gravida sökes till studie om Havandeskapsförgiftning och hjä... 2 biobiljetter
Studier i psykologi - personlighet och socialpsykologi 7 biobiljetter
FÖRSÖKSPERSONER TILL DIABETESFORSKNING 500 SEK
Betydelsen av FTO-genen för hjärnans belöningssystemsaktivitet unde... 2 biobiljetter

Lund

Studie Kompensation
Vill du delta i en måltidsstudie om kostfiber? 350 SEK
Lider du av nervsmärta efter operation eller skada? 0 SEK
Lider du av höga blodfetter? 0 SEK
Lider du av överaktiv blåsa/inkontinens? 0 SEK
Lider du av diabetes? 0 SEK
Problem att hantera din depression? 0 SEK

Umeå

Studie Kompensation
Studie i visuell ergonomi 2 biobiljetter
P-pillers påverkan på humör- och sexuella biverkningar 1500 SEK
Är du gravid och har PCOS 0 SEK