Hjälp Vetenskapen, Hjälp Dig Själv!

Vår idé är enkel: Vi vill göra det lätt för dig som vill vara försöksperson genom att ständigt ha koll på vilka studier som just nu behöver deltagare. Forskarna fyller lätt sina platser, och du kan få en extra slant i kassan!

Stockholm

Studie Kompensation
HAR DU PCO? ÄR DU GRAVID? 0 SEK
Metabola och hormonella effekter av viktnedgång hos patienter med p... 9000 SEK
Studie om social preferens och personlighet 4 biobiljetter
Vill du delta i en PET-studie? 2500 SEK
How well do you know yourself, and how self-focused are you? 1 biobiljett
Studie om känslor 2 biobiljetter
Kvinnor med Endometrios 1000 SEK
Friska ickerökare mellan 18 och 35 år sökes för ätbeteendestudie 4 biobiljetter
Försökspersoner sökes till PETstudie av dopaminsystemet 2800 SEK
Näringsdryck 3800 SEK
Friska ickerökare 45-65 år sökes! 2 biobiljetter
Björkallergiker sökes 1 biobiljett
Neuroventenskapligt forskningsprojekt 2 biobiljetter
Reaktioner på sociala och emotionella stimuli 2 biobiljetter
Body Illusion Experiment 1 biobiljett
Gräsallergiker sökes! 500 SEK
Delta i en studie om emotioner! 2 biobiljetter
INTRESSANT MINNESEXPERIMENT OM HANDLINGARNA 2 biobiljetter
Nya! EEG EXPERIMENT om motoriskt minne 2 biobiljetter
fMRI av hjärnans opioidsystem 750 SEK
Vi söker MÄN för Studie om sociala processer och känslor // 2biobil... 2 biobiljetter
Perception av den egna kroppen - Nytt experiment 1 biobiljett
P-pillers effekt på livskvalitet, sexualitet och beteende. 3000 SEK
Brain activity during the performance of finger movements 1000 SEK
Benmärgsprover för studier om blodcancer 1000 SEK
Hur bra är du på att varsebli en form, en rörelse eller ett antal? 2 biobiljetter
Travel back in time in your own past: a behavioral study 300 SEK
WEBBENKÄT - Lärare/lärarstuderande 300 SEK
Analys av biologiska riskfaktorer bakom ätstörningar 1 biobiljett
MRI-studie av människans minnes-kapacitet 100 SEK
Känner du dig nedstämd eller deprimerad? [ONLINE STUDIE] 2 biobiljetter
Benmärgsprov för forskning om leukemi 1000 SEK
Behavioral experiment on hand perception 1 biobiljett
Livmoderslemhinnans betydelse för implantationen 1000 SEK
Rökare sökes 2300 SEK
Perception av den egna kroppen 100 SEK
Kroppsuppfattning 1 biobiljett
Friska äldre män sökes till en forskningsstudie om rörlighet och gå... 2 biobiljetter
Ansiktsperception och åldrande! 2 biobiljetter
Inbjudan till universitetsstuderande / forskarstuderande - Humorstu... 0 SEK

Göteborg

Studie Kompensation
Humörbiverkningar av p-piller? 1500 SEK
Behaglig beröring 200 SEK

Uppsala

Studie Kompensation
Vi söker friska frivilliga till studie 22 på CTC AB i Uppsala. 7000 SEK
Vi behöver fler försökspersoner till Studie 19 på CTC AB 6400 SEK
Sömnstudie 1200 SEK
Betydelsen av FTO-genen för hjärnans belöningssystemsaktivitet unde... 2 biobiljetter
Bariatrisk studie 5 biobiljetter
Kognitiva och metabola effekter av en probiotikasammansättning 1200 SEK
Metabola och kognitiva effekter av sömnbrist 2000 SEK
Social fobi: Behandling med läkemedel och kognitiv beteendeterapi 1500 SEK