Hjälp Vetenskapen, Hjälp Dig Själv!

Vår idé är enkel: Vi vill göra det lätt för dig som vill vara försöksperson genom att ständigt ha koll på vilka studier som just nu behöver deltagare. Forskarna fyller lätt sina platser, och du kan få en extra slant i kassan!

Stockholm

Studie Kompensation
Studie om kontextuella faktorers betydelse för vår kroppsuppfattning 1 biobiljett
Emotioner och ekonomiska beslut 3 biobiljetter
DELTA I NY STUDIE OM EMOTIONER 2 biobiljetter
Virtual Reality Experiment 1 biobiljett
Syn- och hörselexperiment - 18-45år, män och kvinnor. 1 timme. 1 biobiljett
Friska kvinnor som inte tränar eller endast tränar lite sökes 2 biobiljetter
Full-body illusion experiment 1 biobiljett
VISUAL PERCEPTION EXPERIMENT 1 biobiljett
Eye Tracking Study - Tobii Technology 100 SEK
Socioemotionella uttryck -MÄN sökes! 3 biobiljetter
Personlighet, sociala attityder och känslouttryck 2 biobiljetter
Studie om smärta och minne för bilder 200 SEK
Använder du Depo-Provera? 500 SEK
Hjärnaktivitet till sociala och emotionella stimuli (fMRI studie) -... 350 SEK
Lyssningsexperiment - MÄN sökes! 200 SEK
Studie om minne och hjärnans funktion 1000 SEK
Hjärnans representation av den fysiska kroppen 1 biobiljett
How well do you know yourself? 1 biobiljett
Ljudexperiment: rumsligt hörande 450 SEK
Lyssningsexperiment 200 SEK
P-pillers effekt på livskvalitet, sexualitet och beteende. 3000 SEK
Metabola och hormonella effekter av viktnedgång hos patienter med p... 9000 SEK
Vilka känslor går att identifiera i en persons röst? 2 biobiljetter
listening experiment - native speakers of English or Swedish 1 biobiljett
Vill du delta i en PET-studie? 2500 SEK
Försökspersoner sökes till PETstudie av dopaminsystemet 2800 SEK
Valideringsstudie saltintag 0 SEK
Kategorisering och identifiering av färger och föremål. 1 biobiljett
Problem att hantera din depression? 0 SEK
Studie om social preferens och personlighet 4 biobiljetter
Friska ickerökare mellan 18 och 35 år sökes för ätbeteendestudie 4 biobiljetter
Luktminnesexperiment 2 biobiljetter
P-pillers påverkan på humör och sexualitet. 1500 SEK
Kvinnor med hetsätning sökes 1000 SEK
HAR DU PCO? ÄR DU GRAVID? 0 SEK
Kvinnor med Endometrios 1000 SEK
Näringsdryck 3800 SEK
Friska ickerökare 45-65 år sökes! 2 biobiljetter
Björkallergiker sökes 1 biobiljett
Neuroventenskapligt forskningsprojekt 2 biobiljetter
Body Illusion Experiment 1 biobiljett
Gräsallergiker sökes! 500 SEK
Delta i en studie om emotioner! 2 biobiljetter
INTRESSANT MINNESEXPERIMENT OM HANDLINGARNA 2 biobiljetter
Nya! EEG EXPERIMENT om motoriskt minne 2 biobiljetter
fMRI av hjärnans opioidsystem 750 SEK
Vi söker MÄN för Studie om sociala processer och känslor // 2biobil... 2 biobiljetter
Perception av den egna kroppen - Nytt experiment 1 biobiljett
Benmärgsprover för studier om blodcancer 1000 SEK
Hur bra är du på att varsebli en form, en rörelse eller ett antal? 2 biobiljetter
Travel back in time in your own past: a behavioral study 300 SEK
WEBBENKÄT - Lärare/lärarstuderande 300 SEK
Analys av biologiska riskfaktorer bakom ätstörningar 1 biobiljett
MRI-studie av människans minnes-kapacitet 100 SEK
Känner du dig nedstämd eller deprimerad? [ONLINE STUDIE] 2 biobiljetter
Benmärgsprov för forskning om leukemi 1000 SEK
Livmoderslemhinnans betydelse för implantationen 1000 SEK
Perception av den egna kroppen 100 SEK
Friska äldre män sökes till en forskningsstudie om rörlighet och gå... 2 biobiljetter
Ansiktsperception och åldrande! 2 biobiljetter
Inbjudan till universitetsstuderande / forskarstuderande - Humorstu... 0 SEK

Göteborg

Studie Kompensation
Behaglig beröring 200 SEK

Uppsala

Studie Kompensation
Internetstudie om sociala attityder 30 SEK
Vi söker friska frivilliga till studie 22 på CTC AB i Uppsala. 7000 SEK
Vi behöver fler försökspersoner till Studie 19 på CTC AB 6400 SEK
Betydelsen av FTO-genen för hjärnans belöningssystemsaktivitet unde... 2 biobiljetter
Bariatrisk studie 5 biobiljetter
Metabola och kognitiva effekter av sömnbrist 2000 SEK

Lund

Studie Kompensation
Lider du av nervsmärta efter operation eller skada? 0 SEK
Lider du av höga blodfetter? 0 SEK
Lider du av överaktiv blåsa/inkontinens? 0 SEK
Lider du av diabetes? 0 SEK
Problem att hantera din depression? 0 SEK

Umeå

Studie Kompensation
P-pillers påverkan på humör- och sexuella biverkningar 1500 SEK
Är du gravid och har PCOS 0 SEK